top of page

 

 

 

Otto Dov Kulka žije ve dvou světech: vnějším a vnitřním. Oba od sebe dlouho ostře odděloval. Ve svém profesním životě se autor, narozený v osudovém roce 1933, vědecky věnuje historii židovství. Jeho výzkum tajných nacistickým zprávám o náladách obyvatelstva dokládaly poprvé rozsáhlou odpovědnost německého obyvatelstva za společenské vyloučení a vyvraždění židovek a Židů. Kulka pokládá za důležité zdůraznit, že těžištěm výzkum Holocaustu není výsledek vlastní zainteresovanosti. „Došel jsem tam z hlubin historie, a ne z Osvětimi.“

 

 

 

Jako devítiletý je spolu se svou matkou odvlečen z malého moravského města do terezínské pevnosti. O rok později, v září 1943,  jsou deportováni do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Tam se dostanou do tzv. „terezínského rodinného tábora“, který existuje sotva rok, k oklamání vnějšího světa. Vězňům je tam umožněno udržovat základní kulturní život. Mohou samostatně zajišťovat vzdělávání dětí a mládeže. Právě na tomto místě, v bezprostředním sousedství plynových komor, nachází Kulka svůj vztah k hudbě a literatuře. „Osvětim ze mě udělala humanistu“, shrnuje.

 

 

 

 

 

 

Až do doby před několika málo lety nemluví Ottovi Dovu Kulkovi o svém dětství v Osvětim-Březinka. Neúnavně, ale osaměle se vzpírá svému osobnímu příběhu v deníkových poznámkách. Při psaní zkoumá svou paměť, zachycuje sny a fantazie, přemýšlí, popisuje, pokouší se porozumět a interpretovat. Během desetiletí vzniká hustá síť ze vzpomínek, asociací, metafor a snů. Jeho vnitřní svět. Dodnes se uchyluje k psaní, toulá se v krajinách, ovlivněných svým vzpomínkami z dětství. Jsou pro něho – i když jsou utvořeny „Metropole smrti“ –  místem svobody a samoty, a mohou přinést i útěchu v těžkých chvílích.

 

 

 

Tváří v tvář těžké nemoci se Kulka rozhoduje v roce 1997 zpřístupnit svůj vnitřní svět veřejnosti. O 15 let později vychází konečně s jeho „Krajinami Metropole smrti“ jeho první nevědecké dílo – malý úryvek z jeho deníkových poznámek a magnetofonových nahrávek. Knize se podaří nemožné – najít docela nový jazyk pro život s Osvětimí. Kniha je dnes přeložena do 17 jazyků a oceněna cenou sourozenců Schollových za literaturu a  cenou „Jewish Quaterly Wingate Prize“.

Otto Dov Kulka

Krajiny Metropole smrti

Zkoumání paměti a imaginace

bottom of page